Please specify the Content Block to use as a top drawer content in Theme Options

Kalite Yönetimi

Way In Building & Civil Construction

SAHA İNŞAAT KALİTESİ

Anatek, gerçekleştirilen süreçlere ait prosedürleri; yetenekli personel, yeterli
planlama, uygun teçhizat ve araç, güncel mühendislik dokümanları, uygun denetimve teknik yönlendirme gibi unsurların tamamını kullanarak karşılamaktadır. İnşaat alanında kalitenin doğrulanması denetim, inceleme, test etme ve iş faaliyetlerinin izlenmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Proje Yürütme Planı
Proje Yürütme Planı ulaşılması gereken proje hedeflerini ve amaçlarını; takip
edilecek stratejileri, süreçleri, prosedürleri ve planları açıklamaktadır; ilgili kurallara ve düzenlemelere uygun olarak sözleşme gereksinimlerinin yerine getirilmesi amacıyla projenin yönetimi ve yürütülmesi için temel çerçeveyi ve kuralları belirlemektedir;
proje için bir yol haritası sağlamaktadır ve projenin temel planlama belgesi olarak hizmet vermektedir.

Proje Kalite Planı
Proje Kalite Planı, projenin kalite yönetim yapısının yanı sıra, Proje Yönetim Ekibinin
kalite taahhüdünü, kaliteye ilişkin rolleri ve sorumlulukları, uygulanması gereken proje prosedürlerinin listesini ve proje dönemi süresince kalitenin sağlanması için uygulanacak olan metodolojiyi tanımlamaktadır.

Standart Proje Prosedürleri
Standart Proje Prosedürleri (SPP), projenin yürütülmesinde Anastroy temel
süreçlerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda proje personeline yazılı bir açıklama sağlayan şirket düzeyinde belgelerdir.

Yapım Yöntemi
Yapım Yöntemi (MS), iş faaliyetlerinin gerçekleştirilme metodolojisini tanımlamaktadır ve söz konusu iş faaliyetinin kalite kontrolünün ve güvenlik önlemlerinin nasıl uygulanması gerektiği hakkında özel talimatlar sağlamaktadır.

İmalat Kontrol ve Test Planı
İmalat Kontrol ve Test Planı (ITP), denetlenecek veya test edilecek olan iş faaliyetleri öğelerinin denetimlerinin kim tarafından ve hangi safhada ve ne sıklıkta gerçekleştirileceğini buna ilave olarak bulundurma ve tanıklık teftiş noktalarını, ilgili standartlara atfedilen referansları, kabul kriterlerini ve tutulması gereken kayıtları tanımlamaktadır.

İş Öncesi Kalite Brifingleri
İş Öncesi Kalite Brifingleri, her yeni iş faaliyetinin başlangıcından önce veya zaten
başlatılmış bir proje için yeni çalışanlar atandığında gerçekleştirilmektedir.
Tanımlama ve algılama bakımından çalışanların müdahil olmalarını ve katılımlarını özendirmektedir. Kalite değerlendirmeleri faaliyetin gerçekleştirilmesinden önce özel bir görevle ilişkilendirilmektedir.