TR EN

Çalışma İskelesi İle İlgili Başlıca Yasal Mevzuat

 

  • 5 Ekim 2013 tarih ve 28786 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği” ve ilgili madde ve ekleri gereğince (Ek-4A Maddeler 2ç ve 6-12 arası, Ek-4B Maddeler 17-48 arası) gereğince TS EN 12810-1/2 ve TS EN 12811-1/2/3 standartlarına uygun olarak üretilmiş iskelelerin kullanımı yasal zorunluluktur. Burada TS EN 12810 Cephe İskelesi, TS EN 12811 de diğer Hacimsel Modüler İskele ekipmanı üretim şartlarını belirleyen standartlardır.

 

  • 14 Eylül 2014 tarih ve 29124 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan “Ahşap ve Ön Yapımlı Çelik ile Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ” gereğince bina inşaatları esnasında cephede kullanılacak iskelelerinin TS EN 12810 ve TS EN 12811 standartlarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olması, ruhsatlandırma esnasında gerekli statik hesaplarının yapılması ve 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile ilgili yönetmelikler gereğince kurulması ve kullanılması yasal zorunluluktur.

 

  • 3 Kasım 2011 tarih ve 28104 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de “İskele Kurum Söküm Elemanı Ulusal Meslek Standardı” yürürlüğe girmiştir.

 

  • 6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu madde 17-3 ve 13 Temmuz 2013 ve 28706 sayılı Resmi Gazate’de yayınlanan “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” ve ilgili madde ve ekleri gereğince (EK1 Madde 18, 19 ve 31) iskele kurulum personelinin gerekli mesleki eğitimi almış olması yasal zorunluluktur.